صفحه اصلی و جلسات آموزش گیتار »


تمرینات آموزش نت خوانی گیتار ترم دوم

تمرینات آموزش نت خوانی گیتار ترم دوم

 

  ترم دوم نت خوانی دارای ۵۰ تمرین عملی می باشد و مانند ترم اول، نت ها بصورت فایل های تصویری و اجرای نت ها بصورت فایل های صوتی می باشد

 ترم دوم نت خوانی نیز دارای پشتیبانی می باشد و در هر قسمت اگر سوال یا مشکلی داشتید راهنمای شما هستیم

 به شما قول می دهم در صورتی که این آموزش ها را به اندازه کافی تمرین داشته باشید، نیاز به شرکت در کلاس های آموزش حضوری نت خوانی گیتار ندارید و نخواهید داشت. سعی کنید با حوصله و دقت بالایی تمرین کنید و ادامه دهید

 

 تلگرام پشتیبانی » ۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵

 

جلسات آموزش نت خوانی گیتار ترم دوم

 

 

 مطالبی که در ترم دوم آموزش نت خوانی می آموزید:

 

 تئوری آکوردها

برای اینکه هنرجو درک عمیق تری از مباحث مطرح شده در مورد آکوردها پیدا کند، لازم است در این مقطع به بررسی تئوریک مقوله آکورد بپردازیم. آن چه در اینجا می آید، تئوری کاملا ساده شده و کاربردی جهت ایجاد درک صحیح در مبحث آکوردهاست.

 

 نام گذاری آکوردها

هنگام نام بردن از یک آکورد، ابتدا نام نت پایه (مثلا C یا D یا …) و سپس کیفیت آکورد (مثلا ماژور یا مینور یا …) را می آوریم.

 

 نحوه تشکیل آکوردهای ماژور

برای مثال اگر بخواهیم آکورد E (می ماژور) را به دست آوریم، از نت پایه که نت E است شروع می کنیم. (همانطور که می دانید آکورد E از نت های E و #G و B تشکیل شده است)

دو پرده بعد از نت E نت #G می شود و یکو نیم پرده بعد از نت #G نت B می شود.

در نتیجه همانطور که مشاهده فرمودید آکوردهای ماژور به این صورت به دست می آیند:

دو پرده بعد از نت پایه، یکو نیم پرده بعد از نت دوم

(تمامی آکوردهای ماژور توسط همین فرمول به دست می آیند)

دیگر آکوردهای ماژور را امتحان کنید و اگر سوالی پیش آمد بپرسید.

 

 نحوه تشکیل آکوردهای مینور

برای مثال اگر بخواهیم آکورد Am (لا مینور) را به دست آوریم، از نت پایه که نت A است شروع می کنیم. (همانطور که می دانید آکورد Am از نت های A و C و E تشکیل شده است)

یکو نیم پرده بعد از نت A نت C می شود و دو پرده بعد از نت C نت E می شود.

در نتیجه همانطور که مشاهده فرمودید آکوردهای مینور به این صورت به دست می آیند:

یکو نیم پرده بعد از نت پایه، دو پرده بعد از نت دوم

(تمامی آکوردهای مینور توسط همین فرمول به دست می آیند)

دیگر آکوردهای مینور را امتحان کنید و اگر سوالی پیش آمد بپرسید.

 

 تمرین ۱ قطعه this train

فایل صوتی شماره ۱ و تصویر شماره ۱ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۲ قطعه tarara boom de ay

فایل صوتی شماره ۲ و تصویر شماره ۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳ قطعه guess my name

فایل صوتی شماره ۳ و تصویر شماره ۳ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۴ قطعه Michael, row the boat

فایل صوتی شماره ۴ و تصویر شماره ۴ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۵ قطعه the big rock candy mountain

فایل صوتی شماره ۵ و تصویر شماره ۵٫۱ و ۵٫۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۶ قطعه andante from surprise symphony

فایل صوتی شماره ۶ و تصویر شماره ۶ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۷ تمرینی برای شمارش

فایل صوتی شماره ۷ و تصویر شماره ۷ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۸ قطعه hop, hop, hop

فایل صوتی شماره ۸ و تصویر شماره ۸ مربوط به این تمرین می باشد

 

 علامت های کسر میزان ۴/۴

این علامت معروف است به » COMMON TIME

(یعنی کسر میزان ۴/۴ در طول قطعه با سرعت کندتر اجرا شود)

 

این علامت معروف است به » ALLA BREVE

یعنی کسر میزان ۴/۴ در طول قطعه با سرعت تندتر اجرا شود

 

(علامتی هایی که مشاهده فرمودید، در قطعه در جلوی کلید G بجای کسر میزان قرار میگیرند)

 

 آکورد شکسته (آرپژ)

آمدن یک خط (مانند دیاگرام) در کنار آکورد به این معنی است که آکورد بایستی بصورت شکسته اجرا شود. به این صورت که نت ها از بم به زیر و بصورت یکی یکی نواخته شوند. این نوع نواختن آکورد شباهت صدایی زیادی با ساز هارپ (چنگ) ایجاد می کند.

 

 تمرین ۹ قطعه melody from raymond

فایل صوتی شماره ۹ و تصویر شماره ۹٫۱ و ۹٫۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۱۰ قطعه my bonnie

فایل صوتی شماره ۱۰ و تصویر شماره ۱۰ مربوط به این تمرین می باشد

 

 یونیسون (همصدا)

به دو یا چند صدای هم کوک که با هم نواخته شوند یونیسون گفته می شود.

فرت پنجم روی سیم دوم،  با E دست باز، یونیسون هستند

فرت چهارم روی سیم سوم،  با B دست باز، یونیسون هستند

فرت پنجم روی سیم چهارم،  با G دست باز، یونیسون هستند

فرت پنجم روی سیم پنجم،  با D دست باز، یونیسون هستند

فرت پنجم روی سیم ششم،  با A دست باز، یونیسون هستند

 

 تمرین ۱۱ قطعه والس جنگل سبز

فایل صوتی شماره ۱۱ و تصویر شماره ۱۱ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۱۲ قطعه ای با استفاده از آکورد، باس متغیر و حرکت در باس

فایل صوتی شماره ۱۲ و تصویر شماره ۱۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۱۳ قطعه the caisson song

فایل صوتی شماره ۱۳ و تصویر شماره ۱۳٫۱ و ۱۳٫۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۱۴ قطعه cockles and mussels

فایل صوتی شماره ۱۴ و تصویر شماره ۱۴ مربوط به این تمرین می باشد

 

 دوئت گیتار

دوئت قطعه ایست که برای دو نوازنده ساخته یا تنظیم شده باشد.

 

 تمرین ۱۵ یک قطعه دوئت گیتار

فایل صوتی شماره ۱۵ و تصویر شماره ۱۵ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۱۶ قطعه down by the riverside

فایل صوتی شماره ۱۶ و تصویر شماره ۱۶ مربوط به این تمرین می باشد

 

 نت های آنهارمونیک (مترادف)

هر دو نتِ همصدا و با نام های متفاوت را آنهارمونیک میخوانند. برای مثال:

نت #F و نت Gb نت های آنهارمونیک حساب میشوند

نت #D و نت Eb نت های آنهارمونیک حساب میشوند

نت #C و نت Db نت های آنهارمونیک حساب میشوند

نت #G و نت Ab نت های آنهارمونیک حساب میشوند

نت #A و نت Bb نت های آنهارمونیک حساب میشوند

 

 گام کروماتیک

کروماتیک گامی است که فاصله بین نت های متوالی آن نیم پرده می باشد.

 

 تمرین ۱۷ قطعه والس کروماتیک

فایل صوتی شماره ۱۷ و تصویر شماره ۱۷ مربوط به این تمرین می باشد

 

 گام F (فا ماژور)

اگر علامت b (بمل) روی خط سوم حامل در سر کلید گذاشته شود، یعنی آن قطعه در گام F (فا ماژور) است.

 

 تمرین ۱۸ قطعه frere jacques

فایل صوتی شماره ۱۸ و تصویر شماره ۱۸ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۱۹ قطعه joy to the world

فایل صوتی شماره ۱۹ و تصویر شماره ۱۹ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۲۰ تمرینی برای گرفتن آکورد F

فایل صوتی شماره ۲۰ و تصویر شماره ۲۰ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۲۱ تمرینی برای آکوردهای C7 و F

فایل صوتی شماره ۲۱ و تصویر شماره ۲۱ مربوط به این تمرین می باشد

 

 بِکار در گام F

در گام F وقتی لازم است که نت B بصورت بمل نباشد، یک علامت بِکار قبل از نت قرار میگیرد. به این صورت تمام نت های B در همان میزان که بعد از علامت بکار بیایند دیگر بمل نیستند. اگر در همان میزان بعد از استفاده از بکار لازم شود که دوباره نت B بصورت بمل باشد، باید از علامت بمل کنار نت استفاده شود.

 

 تمرین ۲۲ تمرینی برای بمل و بکار

فایل صوتی شماره ۲۲ و تصویر شماره ۲۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۲۳ تمرینی در گام F

فایل صوتی شماره ۲۳ و تصویر شماره ۲۳ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۲۴ قطعه oh! Them golden slippers

فایل صوتی شماره ۲۴ و تصویر شماره ۲۴ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۲۵ قطعه a bicycle built for two

فایل صوتی شماره ۲۵ و تصویر شماره ۲۵ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۲۶ قطعه worried man

فایل صوتی شماره ۲۶ و تصویر شماره ۲۶ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۲۷ قطعه who’s gonna shoe your pretty little foot?

فایل صوتی شماره ۲۷ و تصویر شماره ۲۷ مربوط به این تمرین می باشد

 

 اِتود (Etude)

اتود تمرینی است (معمولا ملودیک) برای بالا بردن توانایی تکنیکی نوازنده و برطرف کردن بعضی مشکلات خاص نوازندگی. مرور روزانه اتودها برای بدست آوردن سرعت و مهارت در نوازندگی مفید است.

 

 تمرین ۲۸ یک تمرین اتود

فایل صوتی شماره ۲۸ و تصویر شماره ۲۸ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۲۹ اتود در گام C (دو ماژور)

فایل صوتی شماره ۲۹ و تصویر شماره ۲۹ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳۰ دوبل نت ها

فایل صوتی شماره ۳۰ و تصویر شماره ۳۰ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳۱ قطعه faith of our fathers

فایل صوتی شماره ۳۱ و تصویر شماره ۳۱ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳۲ قطعه marines hymn

فایل صوتی شماره ۳۲ و تصویر شماره ۳۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳۳ قطعه music in the air

فایل صوتی شماره ۳۳ و تصویر شماره ۳۳ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳۴ قطعه count off!

فایل صوتی شماره ۳۴ و تصویر شماره ۳۴ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳۵ قطعه drink, drink polka

فایل صوتی شماره ۳۵ و تصویر شماره ۳۵ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳۶ قطعه beautiful dreamer

فایل صوتی شماره ۳۶ و تصویر شماره ۳۶ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳۷ قطعه the yellow rose of texas

فایل صوتی شماره ۳۷ و تصویر شماره ۳۷ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳۸ قطعه مارش اسلاو

فایل صوتی شماره ۳۸ و تصویر شماره ۳۸ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۳۹ قطعه minka, minka

فایل صوتی شماره ۳۹ و تصویر شماره ۳۹ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۴۰ قطعه امواج دانوب

فایل صوتی شماره ۴۴ و تصویر شماره ۴۰٫۱ و ۴۰٫۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۴۱ قطعه cielito lindo

فایل صوتی شماره ۴۱ و تصویر شماره ۴۱ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۴۲ قطعه south on 95

فایل صوتی شماره ۴۲ و تصویر شماره ۴۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۴۳ قطعه largo from new world symphony

فایل صوتی شماره ۴۳ و تصویر شماره ۴۳٫۱ و ۴۳٫۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 چنگ نقطه دار و دولا چنگ

در یک میزان ۴/۴ ارزش زمانی دولا چنگ یک چهارم ضرب است. (مجموع چهار دولا چنگ می شود یک ضرب)

مجموع ارزش زمانی یک چنگ نقطه دار به همراه یک دولا چنگ برابر با یک ضرب است.

 

 تمرین ۴۴ قطعه i’ve been working on the railroad

فایل صوتی شماره ۴۸ و تصویر شماره ۴۴٫۱ و ۴۴٫۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۴۵ قطعه viva l’amor

فایل صوتی شماره ۴۵ و تصویر شماره ۴۵ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۴۶ قطعه باغ های روستا

فایل صوتی شماره ۴۶ و تصویر شماره ۴۶ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۴۷ تمرین ملودی و آکورد

فایل صوتی شماره ۴۷ و تصویر شماره ۴۷ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۴۸ قطعه the beautiful country

فایل صوتی شماره ۴۸ و تصویر شماره ۴۸ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۴۹ قطعه humoresque

فایل صوتی شماره ۴۹ و تصویر شماره ۴۹ مربوط به این تمرین می باشد

 

 تمرین ۵۰ قطعه bury me not on the lone prair-ee

فایل صوتی شماره ۵۴ و تصویر شماره ۵۰٫۱ و ۵۰٫۲ مربوط به این تمرین می باشد

 

 هزینه ترم دوم آموزش نت خوانی گیتار

 هزینه ترم دوم آموزش نت خوانی گیتار (تعداد ۵۰ تمرین) با ۵۰% تخفیف مبلغ ۲۵ هزار تومان می باشد

 

 تمرینات آموزش نت خوانی گیتار ترم دوم

 تعداد تمرینات » ۵۰ تمرین

 فرمت فایل ها » mp3 و pdf و jpg

 حجم فایل » ۱۱۳ مگابایت

 با احترام، لینک دانلود فایل های آموزشی ترم دوم نت خوانی، بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ۲۵ هزار تومان، برای شما نمایش داده می شود و همچنین بصورت اتوماتیک به ایمیل یا جیمیل (پست الکترونیکی) شما ارسال می گردد.

 برای پرداخت آنلاین و دریافت اتوماتیک ترم دوم نت خوانی، لطفا بر روی دکمه “خرید” کلیک کرده و مراحل پرداخت را انجام دهید.

 

 

 همچنین امکان پرداخت بصورت کارت به کارت نیز وجود دارد و پس از پرداخت، فایل های آموزشی ترم دوم نت خوانی به تلگرام یا ایمیل (جیمیل) شما ارسال می شود. برای پرداخت بصورت کارت به کارت لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید

 

 تمرینات آموزش نت خوانی گیتار ترم دوم

 تلگرام پشتیبانی » ۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵