برو به صفحه اصلی تاروس »

آموزش خوانندگی پاپ از مبتدی تا حرفه ای

آموزش خوانندگی (صداسازی پاپ)

 


مدرس و طراح: تیمِ تاروس

پشتیبانی از طریق واتس اپ: ۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵

پیج اینستاگرام: TaroosPage


 

مجموعه ویدیویی ۱۲ جلسه ای آموزش خوانندگی (صداسازی پاپ) با تدریس و پشتیبانی تیمِ تاروس، به زبان فارسی هست که دارای کاربردی ترین و تاثیرگذارترین تمریناتِ صداسازی در کشور و جهان میباشد

 

مقدمه

دوستِ خوبم در صورتی که آموزش های این مجموعه رو به اندازه کافی تمرین کنید، قطعا میتونید صحیحو اصولی بخونیدو بهترین حالت از صدای خودتون رو پیدا کنیدو به آرزوهاتون در زمینه خوانندگی برسید. خیالتون راحت باشه که هیچگونه خطایی در تمرینات وجود نداره. به مرور زمان پس از مدت کوتاهی تمرین، شاهدِ پیشرفت در صدای خودتون خواهید بود و امیدواریم که تا انتها ادامه دهید

 

آموزش خوانندگی

 

 • در ویدیو آموزش خوانندگی جلسه اول می آموزید

 1. موثرترین عامل پیشرفت شما
 2. وقتی صدا می گیرد، بهترین کار چیست؟
 3. ساعاتی قبل از تمرین یا اجرا (مشروبات الکلی، آب سرد، سیگارو قلیان …)
 4. بهترین راه در کل دنیا برای افزایش میزان نفس
 5. تمرین تنفسی در حالت خوابیدن به پشت
 6. تمرین تنفسی نفس نفس یا لَه لَه زدن
 7. ضرورت تنفس شکمی (دیافراگمی) برای خوانندگی
 8. در رابطه با مکش هوا
 9. تمرین تنفسی با نام بازدم کُند یا تخلیه لِگاتو
 10. دو راه ساده ضروری برای افزایش نفس
 11. تمرین تنفسی با نام بازدم انفجاری یا تخلیه استاکاتو
 12. یکی از تاثیرگذارترین تمرینات تنفسی
 13. در رابطه با فن بیان
 14. مصرف یک لیوان دمنوش آویشن قبل از تمرین
 15. تمرین با حرف «آ»
 16. تمرینِ «میم» مونوتون
 17. تمرین با کلمه ی «آم»
 18. تمرینِ با کلمه ی «هام»
 19. تمرین با کلمه ی «پنج»
 20. تمرینِ با کلمه ی «نور»
 21. تمرین با کلمه ی «عشق»
 22. تمرینِ با کلمه ی «اوج»
 23. تمرین با کلمه ی «این»
 24. تمرینِ با واژه های یک بخشی «دو – ر – می – فا – سل»
 25. تمرین با واژه های یک بخشی «یک – دو – سه – چهار – پنج»
 26. تمرینِ «دو – ر – می» با تغییر ریتم
 27. تمرین «دو – ر – می – فا – سل» با اضافه شدنِ کشش سیاه
 28. تمرینِ با اعداد «۱ – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۴ – ۳ – ۲ – ۱» همراه با کنترل نفس
 29. تمرین آهنگِ «خوشحالو شادو خندانم …»
 30. پایان جلسه اول و قدردانی از شما

 

 1. با خیالِ راحت تمرین کنید
 2. تئوری بسیار گسترده ی موسیقیو خوانندگی
 3. یک نکته ی بسیار مهم در رابطه با نفسگیری
 4. قبل از تمرین چکار کنیم؟
 5. تمرین خط اتصال با استفاده از جمله «منو تو»
 6. تمرینِ خط اتصال با استفاده از جمله «تابیایی»
 7. تمرین چند نت با حرف «آ» برای درک بهتر خط اتصال
 8. تمرینِ چند نت با حرف «اُ» برای درک بهتر خط اتصال
 9. تمرین تغییر نت با حرف «یی» با توجه به خط اتصال
 10. تمرینِ تغییر چند نت با ادای حرف بی صدای «می»
 11. تمرین تغییرِ سه نت با الفاظِ «هُ – ها – هی»
 12. آموزش ایستادن یا وضعیت بدن در هنگام خواندن
 13. تمرین اول در خصوص وضعیت بدن
 14. تمرین دوم در خصوص وضعیت بدن
 15. آموزش استفاده از زبان در هنگام خواندن
 16. تمرین اول در خصوص زبان
 17. تمرین دوم در خصوص زبان
 18. مصرف پودر روتارین قبل از تمرین برای رفع گرفتگی صدا
 19. تمرین چند نت با سه حرفِ «آ – اُ – یی» با توجه به بی حرکتیِ زبان در دهان
 20. تمرینِ آهنگِ «دو ر می فا سل لا سی …»
 21. پایان جلسه دوم

 

 1. آموزش استفاده از فَک در خوانندگی
 2. تمرین با لفظِ «پلاپ» برای حرکتِ مستقلِ فَک
 3. تمرینِ با لفظِ «یا» با بی حرکتیِ فک
 4. تمرین با لفظِ «زا» با آزادیِ فک
 5. تمرینِ با حرکتِ اندکِ فک در ادای واکه ی «آ» در ترکیب با حروف بی صدای «ف» «لام»
 6. تمرین با دقت بر نقش موثر فکو زبان
 7. تمرینِ خواندنِ آهنگِ «تو بیو تی ما بنشین …»
 8. پایان جلسه سوم 

 

 1. نقش حروف بیصدا + باصدا در خوانندگی (صامتو مصوت) + مثال
 2. تمرینِ حروفِ بیصدا + باصدا با کلمه ی «سلام»
 3. تمرین بدونِ تیزو پهنی صوتی با جمله ی «ماه می درخشد در شب»
 4. تمرینِ با چند نت + بیانِ حروفِ بیصدا با جمله ی «ماه می درخشد در شب»
 5. تمرین خواندنِ نت های بیشتر با کمکِ خط اتصال با جمله ی «ماه می درخشد در شب»
 6. تمرینو بررسی یک آهنگ دلخواه
 7. تشخیص صدا + فواصل اصوات
 8. پیانو چند اکتاو است؟
 9. توانایی خواندنِ انسان حداکثر چند اکتاو است؟
 10. تمرین تشخیص تیزو پهنی صدا
 11. تمرین تشخیص صداها + بیان با لفظِ «ها»
 12. انتخابِ یک آهنگ + تشخیصِ حرکتِ پایینو بالایی صداها در خط ملودی
 13. انتخابِ یک آهنگِ ساده + هماهنگسازی خود با تیزو پهنی صداها
 14. درک بهترِ مغز از صداها با دنبال کردنِ خط ملودی صدای پیانو یا ویولن + خواندن با لفظِ «ها»
 15. پایان جلسه چهارم 

 

 1. فضاسازی در دهانو گلو
 2. خمیازه
 3. تمرین با فضای بازِ گلو با نت های «دو – ر – می – فا – سل» در واکه ها مختلف
 4. تمرینِ با فضای بازِ دهان با واکه های مختلف
 5. تمرین کلماتِ یک بخشی با چند صدا
 6. تمرینِ با توجه به تفاوتِ واکه ی «اُ» «او»
 7. تمرین افزایشِ فاصله ی اصواتو فضاسازی در دهانو گلو
 8. تمرینِ خواندنِ آهنگِ «وقتی گل می خندد …»
 9. پایان جلسه پنجم

 

 1. نیرو یا انرژی
 2. مصرف نیرو – یک اصلِ بنیادی در موفقیتِ خواننده
 3. تقویتِ جسمانیو مغزی
 4. تمرینِ نت ها با صرفِ انرژی
 5. تمرین آهنگی از فرهاد، با توجه به انرژیو نیرو
 6. وسعت دادن به صدا
 7. محدوده یا ظرفیتِ بهره رسانی
 8. ضعفِ نیروی مغز
 9. صداهای تیزو بالا
 10. گسترشِ دامنه ی صدا
 11. تمرین با لفظِ «ما» در پرده های پایینو بالا
 12. تمرینِ با همراهی شعرو واکه ها برای گرفتنِ صداهای پایینو بالا
 13. تمرین با هدفِ افزایشِ محدوده صوتی
 14. خواندنِ آهنگِ «گُلِ خزان ندیده …» با توجه به آموخته ها
 15. پایان جلسه ششم 

 

 1. آرایه های خوانندگی
 2. طنینِ صوتی یا ویبراسیون
 3. ویبراسیون ریتمی چیست؟
 4. ویبراسیون فرکانسی چیست؟
 5. دو ناحیه ی حساس برای ایجادِ ویبراسیون
 6. تمرین ویبراسیون با لفظِ «هام»
 7. تمرینِ عملِ ویبراسیون با چند واکه روی یک صدا
 8. تمرین یک نت در صدای پایینو صدای بالا با استفاده از ناحیه ی شکمو سر
 9. تمرینِ ترکیبِ دو ناحیه ی سرو شکم برای اجرای ویبراسیون
 10. تمرین گامِ «دو ماژور» بصورتِ بالا روَنده با استفاده از ویبراسیون
 11. خواندنِ آهنگِ «بهار آمد …» با بهره گیری از ویبراسیون
 12. پایان جلسه هفتم

 

 1. گلیساندو یا لیزش صوتی
 2. مورد استفاده ی گلیساندو در آواز
 3. تمرین با استفاده از گلیساندو، ویبراسیون + صرفِ انرژی
 4. تمرینِ گلیساندو + ریتارداندو
 5. تمرینِ یک آهنگ با در نظر داشتنِ تفکرِ راحت نسبت به صداهای تیز
 6. علائم صوتی دیگر
 7. حروفِ زینت یا نت های آرایشی
 8. پیش‌آ چیست؟ (آپوجاتورا – پیشای فوقانی – پیشای تحتانی)
 9. پس‌آ چیست؟
 10. تمرین پیشای تحتانی + پیشای فوقانی
 11. تنها با یک واکه
 12. نموداری از پسا + پیشای تحتانیو فوقانی با لفطِ «ها»
 13. پیشای سریع چیست؟ (اچاکاتور)
 14. تمرینِ پیشای سریع
 15. تمرین برای زیبایی در اجرای خطِ ملودی
 16. پسای سریع چیست؟
 17. تمرین پسای سریع
 18. ترکیبِ پسای تندو کند
 19. تمرین چند نمونه ی دیگر از پسا
 20. مُردانت یا گزش های زیرینو برین
 21. تمرین مُردانت
 22. گروپتو یا گروهک زیرینو برین
 23. تمرین گروپتو یا گروهک های آرایشی
 24. خواندنِ آهنگِ «بارون بارنِ زمینا تر میشه …» با توجه به انواع آرایه ها
 25. پایان جلسه هشتم 

 

 • در ویدیو آموزش خوانندگی جلسه نهم می آموزید

 1. حالت های تکنیکی خوانندگی (نوآنس یا قوی ضعیف خواندن)
 2. اصطلاحات
 3. تمرین با سه حالت از خروجی صدا
 4. با حالت های مختلفِ شدت صوتی
 5. تمرین کمو زیاد شدنِ تدریجی صدا
 6. لِگاتو چیست؟
 7. استاکاتو چیست؟
 8. تمرین لِگاتو بهم پیوسته
 9. تمرینِ سه حالت از اجرای لگاتو
 10. استاکاتو با لفظ «ها»
 11. تمرین استاکاتو در کششِ چَنگ
 12. لگاتو + استاکاتو با چند واکه
 13. تمرین با کلام (با توجه به لگاتو + استاکاتو)
 14. خواندنِ یک آهنگ با توجه به حالت های تکنیکی خوانندگی
 15. پایان جلسه نهم

 

 1. حالت های فراتکنیکی خوانندگی
 2. نقل یا تفسیر داستانی شعر
 3. شناخت عوامل تولید
 4. شناخت خودو مخاطب
 5. تمرین تفسیرو تصویرگری با حالتِ شادی روی نت ها + شعر
 6. تصورِ معنایی از آزادی به وسیله ی این ملودی
 7. تمرین حالتِ حسی
 8. به حالتِ خنده ?
 9. تمرین خوانندنِ یک آهنگ با توجه به تفسیرو دریافتِ معانی
 10. تعیین سَبک
 11. تمرین رفتو برگشت «دو – ر – می – فا – سل – لا – سی»
 12. ترکیبِ نت به حالتِ خنده با واکه ی «آ»
 13. تمرین ترکیبِ نت ها مثلِ خندیدن، با واکه های مختلف
 14. پایان جلسه دهم 

 

 1. انتخاب شعر + آهنگ
 2. تشخیص + قضاوت
 3. حالتِ آهنگ
 4. تمرین تلفطِ نت های گامِ رِ ماژور
 5. تمرین هجاهای مختلف در دستگاه اصفهان
 6. اجرای روی صحنه
 7. درباره اجرای کنسرتِ زنده
 8. اعتماد بنفس
 9. تمرینِ رسیدن به نت های بالا با استفاده از اصولِ یاد شده
 10. تمرین تمیز خواندنِ صداهای میانی
 11. نت های گامِ سی بمل ماژور با همراهی پیانو
 12. تمرین رسیدن به نت های اوجِ صدا
 13. پایان جلسه یازدهم (یکی مانده به آخر) 

 

 1. تمرینِ حالت های مختلف از لِگاتو + اِستاکاتو با واکه های گوناگون
 2. خواندنِ آهنگِ «الهه ی ناز» با توجه به آموخته ها، با تمامِ وجود …
 3. صحبتِ پایانی و پایانِ جلسه ی آخرِ صداسازی

 

آموزش خوانندگی

 

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

 • دانلود یکجا مجموعه کامل آموزش خوانندگی (صداسازی پاپ)

 

 • زبان: فارسی
 • تعداد مجموع ویدیوها: ۱۲ ویدیو آموزشی
 • تعداد تمرینات: بیش از ۱۰۰ تمرین عملیو کاربردی خوانندگی
 • مدت زمان مجموع ویدیوها: ۶ ساعتو ۱۴ دقیقه
 • حجم مجموع ویدیوها: ۶۱۸ مگابایت
 • کیفیت ویدیوها: ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (عالی)
 • فرمت ویدیوها: mp4

 

 • قیمتِ ویدیو آموزشی جلسات بصورت تکی، هر جلسه مبلغِ ۳۵ هزار تومان
 • قیمتِ مجموعه کامل در صورت خرید یکجا با ۴۰% تخفیف مبلغ ۲۵۰ هزار تومان

 

 • دوستِ خوبم، لینک دانلود یکجا مجموعه آموزش خوانندگی (صداسازی پاپ) با پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار تومان برای شما ظاهر میشود و همچنین بصورت اتوماتیک به ایمیل یا جیمیل (پست الکترونیکی) شما ارسال می گردد که در موبایل یا لپتاپ خود ذخیره و استفاده کنید.

 

⇐ ۴۰% تخفیف برای خریدِ یکجا هست. برای خریدِ جلسات بصورتِ تکی و بدونِ تخفیف، لطفا از صفحه اصلی سایت تاروس به قسمت آموزش خوانندگی مراجعه کنید.

 

 • برای پرداختِ آنلاین و دریافتِ اتوماتیک این مجموعه‌ی ارزشمند، لطفا بر روی دکمه «خرید» کلیک کرده و مراحل پرداخت را انجام دهید. بلافاصله بعد از اتمام مراحل پرداخت، لینک مستقیم دانلود تقدیم شما می گردد.

 

 

مشاهده نماد اعتماد پرداخت سایت تاروس

 

 • همچنین امکان پرداخت بصورت کارت به کارت هم وجود داره و بعد از پرداخت، مجموعه آموزش خوانندگی از طریق واتس اپ، تلگرام و یا ایمیل (جیمیل) تقدیم شما میشه. برای پرداخت بصورت کارت به کارت لطفا از طریق واتس اپ در ارتباط باشید

 

 

•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•—•

 

همچنین از شما دوست عزیز دعوت می کنیم از مجموعه آموزش گیتار با تدریس و پشتیبانی تاروس هم دیدن و استفاده کنید. حتی اگه تا به حال دست به گیتار نزده باشید، توسط تمرینات آموزش گیتار سایت تاروس به یک نوازنده حرفه ای گیتار تبدیل خواهید شد. در همین ابتدا لازم هست بدونید که پشتیبانی و رفع اشکال برای تمامی هنرجویان بصورت دائمی و رایگان می باشد، حتی برای دوستانی که از آموزش های ما استفاده نمی کنند

 

♥ موفقیتِ شما آرزوی قلبیمونه ∴ تاروس ♥