صفحه اصلی و جلسات آموزش گیتار »


آموزش نت خوانی گیتار جلسه ۶

جلسات آموزش نت خوانی گیتار ترم اول

 

 ترم اول آموزش نت خوانی گیتار دارای ۲۰ جلسه آموزشی می باشد

 برای شروع یادگیری نت خوانی گیتار از طریق این جلسات، نیاز نیست اطلاعات قبلی در زمینه نت خوانی گیتار داشته باشید. زیرا که آموزش ها از پایین ترین سطح شروع شده و با اصول استاندارد رو به مراحل متوسطه و حرفه ای ادامه می دهیم

 تمامی جلسات دارای پشتیبانی می باشند و در هر قسمت اگر سوال یا مشکلی داشتید راهنمای شما هستیم

 به شما قول می دهم در صورتی که آموزش های بنده را به اندازه کافی تمرین داشته باشید، نیاز به شرکت در کلاس های آموزش حضوری نت خوانی گیتار ندارید و نخواهید داشت. سعی کنید با حوصله و دقت بالایی تمرین کنید و ادامه دهید

 

 تلگرام پشتیبانی » ۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵

 

جلسات آموزش نت خوانی گیتار ترم اول

 

 قبل از شروعِ جلسات آموزش نت خوانی گیتار ترم اول ، نیاز است که توضیحات جلسات اول و دوم و سوم آموزش گیتار که قبلا در سایت داشتیم را مطالعه کنید و به خاطر بسپارید

لینک مشاهده جلسه اول آموزش گیتار »

لینک مشاهده جلسه دوم آموزش گیتار »

لینک مشاهده جلسه سوم آموزش گیتار »

 

 مطالبی که در جلسات ترم اول آموزش نت خوانی می آموزید:

 در جلسه ۱ می آموزید:

۱ . مقدمه

۲ . نت نگاری در موسیقی

۳ . حامل چیست؟

۴ . کلید سُل

۵ . نت ها در محدوده حامل

۶ . میزان

۷ . کسر میزان (میزان نما)

۸ . نت ها

۹ . دست راست

۱۰ . دست چپ

۱۱ . ضربه بصورت دست باز

۱۲ . جایگاه نت E روی حامل (سیم ۱ دست باز)

۱۳ . جایگاه نت B روی حامل (سیم ۲ دست باز)

۱۴ . جایگاه نت G روی حامل (سیم ۳ دست باز)

۱۵ . سکوت سیاه

۱۶ . تمرین

 

 در جلسه ۲ می آموزید:

۱ . جایگاه نت F روی حامل (فرت ۱ سیم ۱)

۲ . دو لا خط پایان

۳ . تمرین (با استفاده از ۲ نت E و F)

۴ . جایگاه نت G روی حامل (فرت ۳ سیم ۱)

۵ . تمرین (با استفاده از ۳ نت E و F و G)

۶ . تمرین (نواختن ۳ نت E و F و G با پرش های ملودیک)

۷ . استفاده از نت سفید

۸ . تمرین (قطعه Tick Tock)

۹ . استفاده از نت سفید نقطه دار

۱۰ . تمرین (یک والس آسان)

 

 در جلسه ۳ می آموزید:

۱ . جایگاه نت C روی حامل (فرت ۱ سیم ۲)

۲ . تمرین (با استفاده از ۲ نت B و C)

۳ . جایگاه نت D روی حامل (فرت ۳ سیم ۲)

۴ . تمرین (با استفاده از ۳ نت B و C و D)

۵ . تمرین (نواختن ۳ نت B و C و D با پرش های ملودیک)

۶ . تمرین (قطعه Countdown)

۷ . تمرین (قطعه Yankee Doodle)

۸ . تمرین (قطعه Barbara Ann Waltz)

۹ . تمرین (قطعه Jingle Bells)

۱۰ . تمرین (بخش آوازی سمفونی نهم بتهوون)

۱۱ . تمرین (والس برای ۲ سیم E و B)

۱۲ . تمرین (قطعه Round The Mulberry Bush)

۱۳ . تمرین (قطعه Shoo Fly)

 

 در جلسه ۴ می آموزید:

۱ . آکورد چیست؟

۲ . آکورد G (سُل ماژور)

۳ . آکورد G7 (سُل سِوِن)

۴ . آکورد C (دو ماژور)

۵ . تمرین (نت نگاری آکوردهای ساده شده)

۶ . تمرین (ملودی و آکورد)

۷ . موسیقی برای دو گیتار

۸ . دو لا خط ها

۹ . مختصر نویسی آکوردهای تکراری

۱۰ . تمرین (اجرای دونوازی آکورد و ملودی قطعه Down In The Valley)

 

 در جلسه ۵ می آموزید:

۱ . جایگاه نت A روی حامل (فرت ۲ سیم ۳)

۲ . تمرین (با استفاده از ۲ نت G و A)

۳ . تمرین (قطعه Lightly Row)

۴ . تمرین (والس برای ۲ سیم G و B)

۵ . تمرین (قطعه ‘Swingin’ An’ Pickin)

۶ . تمرین (قطعه Twinkle, Twinkle, Little Star)

۷ . تمرین (قطعه Elva Lee Waltz)

 

 در جلسه ۶ می آموزید:

۱ . آشنایی با نت چَنگ

۲ . تمرین (با استفاده از نت های چنگ)

۳ . معنی و کاربرد واژۀ » Da Capo

۴ . معنی و کاربرد واژۀ » al Fine

۵ . معنی و کاربرد واژۀ » D.C. al Fine

۶ . تمرین (قطعه Tom Dooley)

۷ . نکته ای در مورد روش تمرین

۸ . تمرین (قطعه Skip To My Lou)

 

 در جلسه ۷ می آموزید:

۱ . نشانه های موسیقی

۲ . دیِز

۳ . بِمُل

۴ . بِکار

۵ . کسر میزان

۶ . علامت سر کلید

۷ . تمرین (گام G)

۸ . تمرین (گام G با الگوهای ریتمیک مختلف)

 

 در جلسه ۸ می آموزید:

۱ . آکورد D7 (رِ سوِن)

۲ . تمرین (ملودی و آکورد)

۳ . تمرین (قطعه Beautiful Brown Eyes)

۴ . میزان های ناقص

۵ . علامت های عَرَضی

۶ . تمرین (قطعه Tisket, A Tasket)

 

 در جلسه ۹ می آموزید:

۱ . نقطه و نقش آن

۲ . نت سیاه نقطه دار

۳ . شیوه شمارش نت های نقطه دار

۴ . تمرین (قطعه خیابان های لارِدو)

 

 در جلسه ۱۰ می آموزید:

۱ . تشکیل آکورد برای چهار سیم

۲ . تمرین (قطعه ‘Swingin’ An’ Pickin)

۳ . تمرین (قطعه This Old Man)

 

 در جلسه ۱۱ می آموزید:

۱ . نت گِرد

۲ . جایگاه نت D روی حامل (سیم ۴ دست باز)

۳ . جایگاه نت E روی حامل (فرت ۲ سیم ۴)

۴ . جایگاه نت F روی حامل (فرت ۳ سیم ۴)

۵ . جایگاه نت #F روی حامل (فرت ۴ سیم ۴)

۶ . تمرین (روی سیم چهارم)

۷ . تمرین (قطعه Long Long Ago)

۸ . سکوت ها

۹ . خط اتحاد

۱۰ . تمرین (قطعه Billy Boy)

 

 در جلسه ۱۲ می آموزید:

۱ . آکورد Dm (رِ مینور)

۲ . آکورد A7 (لا سِوِن)

۳ . والس در گام مینور

۴ . تمرین (قطعه Oh, Susanna)

۵ . تمرین (قطعه Can Can)

۶ . جایگاه نت A روی حامل (فرت ۵ سیم ۱)

۷ . آکورد C (دو ماژور)

۸ . تمرین (قطعه There Is A Travern In The Town)

۹ . آکورد Am (لا مینور)

۱۰ . آکورد E7 (می سِوِن)

۱۱ . آکورد E (می ماژور)

۱۲ . تمرین (قطعه Aura Lee)

 

 در جلسه ۱۳ می آموزید:

این جلسه امتحان میان ترم نت خوانی گیتار

 

 در جلسه ۱۴ می آموزید:

۱ . جایگاه نت A روی حامل (سیم ۵ دست باز)

۲ . جایگاه نت B روی حامل (فرت ۲ سیم ۵)

۳ . جایگاه نت C روی حامل (فرت ۳ سیم ۵)

۴ . تمرین (روی سیم پنجم)

۵ . تمرین (قطعه Coming ‘Round The Mountain)

۶ . تمرین (قطعه Patriotic Song)

۷ . تمرین (ریتم خوانی)

۸ . تمرین (قطعه Camptown Races)

۹ . آکورد G (سل ماژور)

۱۰ . آکورد Em (می مینور)

۱۱ . تمرین (قطعه Sweet Besty From Pike)

 

 در جلسه ۱۵ می آموزید:

۱ . آکورد C (دو ماژور)

۲ . آکسان (تاکید)

۳ . تمرین (قطعه گروه یک نفره)

۴ . تمرین (قطعه Little Brown Jug)

۵ . تمرین (قطعه I’m A Yankee Doodle Dandy)

۶ . تمرین (ریتم خوانی)

۷ . فِرمات یا نقطه توقف (Fermat)

۸ . تمرین (قطعه Jimmy Crack Corn)

۹ . تمرین (قطعه When The Saints Go Marching In)

 

 در جلسه ۱۶ می آموزید:

۱ . تمرین (قطعه ای از روبرت شومان)

۲ . گام C (دو ماژور)

۳ . تمرین (قطعه Julida Polka)

۴ . تمرین (قطعه Chiapanecas)

 

 در جلسه ۱۷ می آموزید:

۱ . جایگاه نت E روی حامل (سیم ۶ دست باز)

۲ . جایگاه نت F روی حامل (فرت ۱ سیم ۶)

۳ . جایگاه نت G روی حامل (فرت ۳ سیم ۶)

۴ . تمرین (با استفاده از ۳ نت E و F و G روی سیم ششم)

۵ . تمرین (قطعه Looby Lou)

۶ . تمرین (قطعه قایق رانان رود ولگا)

۷ . باس متغیر

۸ . تمرین (آکورد و خطوط باس)

 

 در جلسه ۱۸ می آموزید:

۱ . باس متغیر آکوردها

۲ . تمرین (آکوردهای D و G و A7 با استفاده از باس متغیر)

۳ . گام D (رِ ماژور)

۴ . تمرین (قطعه Cowboy Jack)

۵ . تمرین (قطعه Cuckoo Waltz)

۶ . تمرین (قطعه Careless Love)

 

 در جلسه ۱۹ می آموزید:

۱ . تمرین (قطعه Old Macdonald Had A Farm)

۲ . تمرین (قطعه You Are The One Near My Heart)

 

 در جلسه ۲۰ می آموزید:

(تمرینات جلسه ۲۰ بصورت ویدیویی می باشند)

۱ . تمرین (ملودی آهنگ نوایی)

۲ . تمرین (قطعه Choral)

۳ . تمرین (ملودی آهنگ یه گلی سایه کمر)

۴ . تمرین (ملودی آهنگ سلطان قلب ها)

۵ . تمرین (ملودی آهنگ غوغای ستارگان)

۶ . تمرین (ملودی آهنگ Meadow Land)

۷ . چالش نت خوانی

 

 تعدا فایل های آموزشی جلسات


جلسه ۱ » دارای ۱ PDF و ۱ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۲ » دارای ۱ PDF و  ۵ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۳ » دارای ۱ PDF و  ۱۱ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۴ » دارای ۱ PDF و  ۳ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۵ » دارای ۱ PDF و  ۶ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۶ » دارای ۱ PDF و  ۳ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۷ » دارای ۱ PDF و  ۲ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۸ » دارای ۱ PDF و  ۳ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۹ » دارای ۱ PDF و  ۲ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۱۰ » دارای ۱ PDF و  ۳ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۱۱ » دارای ۱ PDF و  ۳ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۱۲ » دارای ۱ PDF و  ۶ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۱۳ » دارای  ۱ PDF امتحان میان ترم نت خوانی گیتار می باشد


جلسه ۱۴ » دارای ۱ PDF و  ۶ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۱۵ » دارای ۱ PDF و  ۶ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۱۶ » دارای ۱ PDF و  ۴ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۱۷ » دارای ۱ PDF و  ۴ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۱۸ » دارای ۱ PDF و  ۵ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۱۹ » دارای ۱ PDF و  ۲ فایل صوتی آموزشی می باشد


جلسه ۲۰ » دارای ۱ PDF و  ۶ ویدیو آموزشی می باشد


 

 هزینه ترم اول آموزش نت خوانی گیتار

 هزینه ترم اول آموزش نت خوانی گیتار (تعداد ۲۰ جلسه) با ۵۰% تخفیف مبلغ ۳۰ هزار تومان می باشد

 

 جلسات آموزش نت خوانی گیتار ترم اول

 تعداد جلسات » ۲۰ جلسه

 فرمت فایل ها » mp3 و mp4 و pdf

 حجم فایل » ۲۴۷ مگابایت

 با احترام، لینک دانلود فایل های آموزشی ترم اول نت خوانی، بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ۳۰ هزار تومان، برای شما نمایش داده می شود و همچنین بصورت اتوماتیک به ایمیل یا جیمیل (پست الکترونیکی) شما ارسال می گردد.

 برای پرداخت آنلاین و دریافت اتوماتیک ترم اول نت خوانی، لطفا بر روی دکمه “خرید” کلیک کرده و مراحل پرداخت را انجام دهید.

 

 

 همچنین امکان پرداخت بصورت کارت به کارت نیز وجود دارد و پس از پرداخت، فایل های آموزشی ترم اول نت خوانی به تلگرام یا ایمیل (جیمیل) شما ارسال می شود. برای پرداخت بصورت کارت به کارت لطفا با پشتیبانی تماس بگیرید

 

 جلسات آموزش نت خوانی گیتار ترم اول

 تلگرام پشتیبانی » ۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵