صفحه اصلی و جلسات آموزش گیتار »


آکورد آهنگ تیه کال از نیما چهرازی

آکورد آهنگ تیه کال از نیما چهرازی

مو بهارم چی گلا سوز بهارم تو بیا

ریتم » ۴/۴

نویسنده آکورد » نادر محمدی

ناشر » سایت تاروس

تمامی آکوردهایی که ما از آهنگ ها استخراج می کنیم، آکوردهای صحیح و در گام اصلی آهنگ ها می باشند

آکوردهای این آهنگ به مبلغ ۱۰۰۰ تومان می باشد که ناقابل است

با احترام، پس از پرداخت آنلاین، فایل آکورد با فرمت PDF بصورت اتوماتیک به ایمیل (پست الکترونیکی) شما ارسال می گردد

برای پرداخت آنلاین، لطفا بر روی دکمه “خرید” کلیک کنید

 

 

پشتیبانی از طریق تلگرام
https://t.me/www_taroos_com
۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵

 

آکورد آهنگ تیه کال از نیما چهرازی

 

متن آهنگ تیه کال از نیما چهرازی

شو گرهدم کل مال مردم ز سرما والله

یه دهدر دستم گر بردم سر جا والله

ابروس کمند بی والله قدس بلند بی والله

تیه کال نومس بید خالی ری لوس بید

تیه کال نومس بید خالی ری لوس بید

رهدم لوس ببوسم ترسستم که بسوسم

رهدم لوس ببوسم ترسستم که بسوسم

مو بهارم چی گلا سوز بهارم تو بیا

مو بهارم چی گلا سوز بهارم تو بیا

جون به ره دیدن تو زنده و با بیدن تو

تو و با ای دو بهار بیا و شادی بیار

تو و با ای دو بهار بیا و شادی بیار

دستت ار من دستم بو با تو چه بهاری دارم

جا نی گرم ولا سیت با تو چه بهاری دارم

آکورد آهنگ تیه کال از نیما چهرازی

شو گرهدم کل مال مردم ز سرما والله

یه دهدر دستم گر بردم سر جا والله

ابروس کمند بی والله قدس بلند بی والله

تیه کال نومس بید خالی ری لوس بید

تیه کال نومس بید خالی ری لوس بید

رهدم لوس ببوسم ترسستم که بسوسم

رهدم لوس ببوسم ترسستم که بسوسم

مو بهارم چی گلا سوز بهارم تو بیا

مو بهارم چی گلا سوز بهارم تو بیا

جون به ره دیدن تو زنده و با بیدن تو

تو و با ای دو بهار بیا و شادی بیار

تو و با ای دو بهار بیا و شادی بیار

دستت ار من دستم بو با تو چه بهاری دارم

جا نی گرم ولا سیت با تو چه بهاری دارم

دستت ار من دستم بو با تو چه بهاری دارم

جا نی گرم ولا سیت با تو چه بهاری دارم

دستت ار من دستم بو با تو چه بهاری دارم

جا نی گرم ولا سیت با تو چه بهاری دارم

دستت ار من دستم بو با تو چه بهاری دارم

جا نی گرم ولا سیت با تو چه بهاری دارم

دستت ار من دستم بو با تو چه بهاری دارم

جا نی گرم ولا سیت با تو چه بهاری دارم

 

Khat

 

آکورد آهنگ تیه کال از نیما چهرازی

نویسنده آکورد » نادر محمدی
منبع » تاروس
www.taroos.com

پشتیبانی سایت تاروس از طریق تلگرام
https://t.me/www_taroos_com
۰۹۳۸۷۵۰۲۵۲۵